4-6 listopada 2016 Warszawa
IV Festiwal Filmowy EMIGRA 2016

Konkurs filmowy

Forma zgłoszenia filmu - zgłoszenia filmu na Festiwal można dokonać poprzez stronę internetową www.emigra.com.pl (zakładka "Zgłoszenie do konkursu") podając link do filmu lub przesyłając wersję przeglądową filmu – preview version – wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia bezpośrednio na adres Fundacji.

Fundacja na Rzecz Mediów Polskojęzycznych za Granicą „WZ”
ul. St. Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa