Konkurs filmowy – EMiGRA 2014

polska_flaga
en-flaga

KONKURS FILMÓW DOKUMENTALNYCH i KRÓTKOMETRAŻOWYCH
EMIGRA 2014

Festiwal Filmów Emigracyjnych
Warszawa, 24-26.10.2014
Oranżeria Muzeum Jana Króla III w Wilanowie
Festiwal Filmów bez Granic
W 2014 roku rozszerzamy formułę Festiwalu Filmów EMiGRA, który jest festiwalem dla wszystkich żyjących poza granicami, przekraczających konkretne i symboliczne granice. Podstawą festiwalu pozostają filmy robione przez Polaków mieszkających za granica oraz filmy o tematyce emigracyjnej niezależnie od narodowości ich twórców. Ważnym nowym elementem EMiGRY będą filmy realizowane przez imigrantów mieszkających w Polsce, o tym jak z ich punktu widzenia wygląda życie obcokrajowca w naszym kraju.
Tematyka – na Festiwal EMiGRA 2014 mogą być zgłaszane filmy poruszające szeroko rozumianą problematykę emigracyjną.
Konkurs filmów dokumentalnych o nagrodę EMiGRA 2014
Konkurs otwarty jest dla filmów dokumentalnych z całego świata bez ograniczeń czasowych co do długości filmu ( filmy krótko, średnio i pełnometrażowe) wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 roku.
Filmy w konkursie oceniać będzie międzynarodowe jury. Nagrodą w konkursie są wyjazdy studyjne zagranicę w roku 2015.
Konkurs filmów krótkometrażowych o nagrodę EMiGRA 2014
Konkurs otwarty do którego do którego zgłaszane mogą być filmy dokumentalne ( animowane oraz fabularne) o czasie trwania do 30 minut wyprodukowane po 1 stycznia 2010 roku. Nagrodą w konkursie jest pobyt weekendowy w Polsce.
Termin zgłoszenia filmów –  do dnia 10.10.2014r
Forma zgłoszenia filmu – zgłoszenia filmu na Festiwal można dokonać przesyłając organizatorom wersję przeglądową filmu – preview version – wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia dostępną na stronie internetowej festiwalu ( www.www.emigra.com.pl).

Fundacja na Rzecz Mediów Polskojęzycznych za Granicą „WZ”
ul. St. Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa