„Polska rodzina poza Polską” – konkurs o nagrodę Marszałka Senatu

senatRP„Polska rodzina poza Polską”
KONKURS DLA DZIENNIKARZY POLSKICH I POLONIJNYCH O NAGRODĘ MARSZAŁKA SENATU 2016/2017

Celem konkursu jest pokazanie obrazu polskiej rodziny żyjącej z dala od Polski.

Polski rząd i parlament tej kadencji przykładają wielką wagę do kondycji rodziny. Senat , który jest opiekunem Polonii i Polaków za granicą interesuje się także tym, jak radzi sobie polska rodzina poza granicami. Poza Polską rodzi się coraz więcej dzieci. W ostatnich 5 latach tylko w Wielkiej Brytanii urodziło się ponad 150 tys. polskich dzieci.

Dlatego chcielibyśmy wiedzieć jak poza granicami Polski funkcjonuje polska rodzina, która oprócz zwykłego zmagania się z codziennością, ma też specyficzne problemy związane z obcym otoczeniem, z integracją. Czy pozostaje nośnikiem tradycyjnych wartości, czy przekazuje dzieciom wiarę, polskie tradycje, kulturę, język? Czy ma wpływ na tożsamość młodego pokolenia i zachowanie więzi z ojczyzną? Jak radzi sobie z konfliktem pokoleń, na który nakładają się problemy z integracją? Czy rodzina pomaga zakorzenić się poza granicami dzieciom, wnukom i czy pomaga osiągnąć sukces za granicą.

Czy rodziny polskie tworzą wspólnoty poza ojczyzną, czy pomagają w ten sposób asymilować się swoim dzieciom, czy tworzą więzi z lokalnymi społecznościami, wreszcie czy wnoszą jakieś wartości w społeczeństwa innych krajów.

Jak radzą sobie polskie rodziny, które z różnych powodów wyjechały z naszego kraju, a jak radzą sobie polskie rodziny, które nie opuściły nigdy Polski, ale znalazły się poza granicami na skutek powojennego przesunięcia granic. Czy trwają przy polskości i czy polskość pomogła im przetrwać.

Senat ogłaszając ten konkurs pragnie zainspirować media, a za ich pośrednictwem środowiska polonijne do refleksji nad kondycją polskiej rodziny poza Polską. Te refleksje pozwolą Senatowi spojrzeć na polską rodzinę na emigracji i zastanowić się, co można w kraju zrobić dla wzmocnienia tej rodziny.

Dział Prasowy
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
Tel. 22 694 95 22
Fax. 22 694 90 26

REGULAMIN KONKURSU

§1

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest pokazanie obrazu Polonii przez pryzmat polskiej rodziny żyjącej poza granicami Polski.

§2

Organizator i uczestnicy Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Senatu

2. W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach, czasopismach, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, a także współpracownicy tych mediów.

§3

Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

A. opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu, filmu, reportażu w terminie od 1 lipca 2016 r. do 1 lipca 2017 r.

B. przesłanie dwóch kopii publikacji na adres organizatora

C. Wyrażenie zgody na publiczną prezentację zgłoszonej pracy, w całości bądź fragmentach, w czasie wręczania nagród, a także na wszystkich polach eksploatacji, jakimi w dniu prezentacji dysponować będzie Kancelaria Senatu,

2. Prace zgłoszone na Konkurs powinny odpowiadać następującym kryteriom:

A. treść publikacji powinna być zgodna z celem konkursu,

B. forma pracy – dowolna

C. w przypadku formatów elektronicznych wymagane dostarczanie prac w jednym z

preferowanych formatów: mp3, pdf, jpeg, mpeg4,

D. kopie prac powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej

kopercie, znajdującej się w przesyłce zawierającej materiał dziennikarski na konkurs,

E. na konkurs prace mogą zgłaszać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,

F. jeżeli jeden autor chce przesłać więcej prac konkursowych, każda musi być opatrzona

innym pseudonimem i nadejść w odrębnej przesyłce,

G. jeżeli praca opublikowana została w obcojęzycznej prasie należy przesłać jej tekst wraz z

tłumaczeniem na język polski.

3. Prace należy przesyłać do 15 lipca 2017 r. – o dacie przesyłki decyduje data stempla pocztowego, na adres:

Kancelaria Senatu – Dział prasowy – pok. nr 175
ul. Wiejska 6, 00 -902 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dziennikarzy”

§4

Jury Konkursu i nagrody

1. Zgłoszone prace oceni i laureatów wyłoni jury złożone z dziennikarzy, senatorów i pracowników Kancelarii Senatu.

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Kancelaria Senatu

4. Nagrodami w Konkursie są:

A. 1 x 7000 zł – I nagroda

B. 1 x 5000 zł – II nagroda,

C. 1 x 3000 zł – III nagroda,

D. 4 x 1750 zł – wyróżnienie

5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w zależności od jakości i ilości nadesłanych prac konkursowych.

6. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania którejś z wyżej wymienionych nagród.

Przegląd filmowy w Piwnicy Nr 1 w Berlinie

Zapraszamy serdecznie w piątek, 16 grudnia, o godz. 19:11 do naszej Piwnicy Nr 1 przy Drontheimer Str. 36, 13359 Berlin, na przegląd filmów emigracyjnych. Wstęp wolny – obecność obowiązkowa !

Festiwal Filmów Emigracyjnych Emigra to festiwal filmów o Polakach na całym świecie i dla Polaków na całym świecie. EMIGRA organizowana jest od 4 lat w Warszawie, miała już swoje edycje w Wilnie i Lwowie, a teraz po raz pierwszy zawitała do Berlina. W programie:

TO JEST POLSKA
Reżyseria i Scenariusz:
Filip Jacobson
Jutta Riedel
Mirek Balonis
Angelika Herta
Produkcja: Polska/Niemcy
Gatunek: Mockumentary
Rok produkcji: 2013
Czas trwania: 23 minuty

Film powstał w 2012 roku z inicjatywy polskiego filmowca Filipa Jacobsona przy współpracy z Mirkiem Balonisem, Angeliką Hertą oraz Juttą Riedel. – Wpadliśmy na pomysł, by nakręcić film o panu Mirku, który zdobył fikcyjną nagrodę „Emigranta Roku 2013” – tłumaczy reżyser Filip Jacobson. W rolę pana Mirka, polskiego biznesmena w Niemczech, szczęśliwego męża Niemki, aktywnego działacza w środowisku polonijnym, wielkiego zwolennika porozumienia polsko-niemieckiego, wcielił się współtwórca filmu Mirek Balonis. Film „To jest Polska” jest przykładem dość rzadkiego gatunku filmowego, który przedstawia w formie parodii fikcyjną historię dając jednocześnie złudne wrażenie dokumentu.
Film przygląda się problemowi imigracji z dużą dozą humoru i z przymrużeniem oka. Bo zdaniem niemiecko-polskiej ekipy filmowej to lepsze, niż śmiertelna powaga. – Na zjawisko imigracji patrzy się w Niemczech wyłącznie z perspektywy problemów. Nie dostrzega się w imigrantach ich potencjału. Jest sporo materiałów i dokumentacji na temat imigracji, które są bardzo bolesne. A nas interesuje pytanie, jakie są dobre strony obecności imigrantów – mówi Mirek Balonis. Twórcy filmu nie wykluczają, że być może powstanie dalszy ciąg losów pana Mirka, wzorowego polskiego emigranta.

DAWNO TEMU NA ŚLĄSKU
Reżyseria: Tomasz Protokowicz
Produkcja: Polska, 2015
Czas trwania: 16 min
Gatunek: fabuła krótkometrażowa

Bracia bliźniacy, Rysiek i Stefan żyją w prowadzonym przez zakonnice sierocińcu. Znajduje się on w małym miasteczku na Śląsku, gdzie obok siebie żyją Polacy i Niemcy. Mają pecha dorastać w jednym z najpodlejszych okresów w historii tego miejsca, w okresie III Rzeszy. Wkrótce ich drogi rozejdą się, aby skrzyżować się za kilkanaście lat, w niezwykle nieprzyjemnych okolicznościach.

DISCONNECTED
Reżyseria: Ben Talar/Ricardo Gonzalez
Produkcja: Polska/Wenezuela, 2015
Czas trwania: 15 min

Historia lubi się powtarzać. 25 lat po upadku muru berlińskiego świat jest nadal podzielony, a ludzie wyobcowani poprzez ściany sieci społecznościowych. Los na krótką chwilę przetnie ścieżki czterech postaci. Czy historia znów zatoczy koło?
Artysta zmaga się z rewolucyjnymi pracami na wystawę. Biegacz stara się trzymać tempo skupiając się na muzyce. A Ona po kolejnej jednonocnej przygodzie szuka ekscytacji w shoppingu i pozowaniu do selfie. Jedynie Turysta stara się być świadomym miasta i jego skomplikowanej historii dotyczącej Niemców, Żydów, Palestyńczyków i Amerykanów. Ale nawet on jest przegrany w starciu z kołami historii.

POLAK BRAZYLIJSKI
Reżyseria: Basia Jendrzejczak
Produkcja: Polska/Brazylia, 2016
Czas trwania: 21 min

Reportaż z bardzo dalekiego kraju a dokładnie ze wsi brazylijskiej, gdzie można usłyszeć mowę polską, pomimo, że osoby posługujące się polszczyzną, nigdy nie były w Polsce, a są i tacy którzy tylko o Polsce słyszeli. Mikołaj Rykowski, społecznik z Chorzowa, zorganizował świąteczny obiad dla Polonii w Brazylii. O tym jak żyje się naszym rodakom tak daleko od ich nieznanej europejskiej ojczyzny, co ich z nią łączy i o tęsknocie za nią zobaczymy w tym reportażu Basi Jendrzejczak.

Wstęp wolny – obecność obowiązkowa !

Emigra 2016 z Klubem Galicyjskim w Stanisławowie

Klub Galicyjski zaprasza na pokaz filmów, prezentowanych w Warszawie w czasie Festiwalu Filmów Emigracyjnych Emigra 2016. Gościem wieczoru będą Katarzyna Zaorska-Podsiadło, współorganizator festiwalu, Eugeniusz Sało, współtwórca filmu „Pl w Ua” i Sławomir Sobczak, polski dziennikarz, pracujące w Krakowie i Chicago.

“Pl w Ua” – film pokazujący życie młodych Polaków na Ukrainie, Agata Lewandowski/Kurier Galicyjski, Polska/Ukraina
“Ojcu” – film ukazujący dramat rodziny dotkniętej represjami NKWD w Winnicy w 1938 roku, reż. Liliana Komorowska, Diana Skay, Kanada
“Czwarta dzielnica” – film o tysiącach Polaków, którzy w poszukiwaniu nowego życia pojechali do Stanów Zjednoczonych, reż. Adrian Prawica, USA

Gorąco zapraszamy!

25 listopad w godzinach 18:00 – 21:00
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Клуб Ґаліцийський запрошує на показ фільмів, презентованих під час фестивалю еміграційних фільмів „Емігра 2016” у Варшаві. Гостями вечору будуть Катажина Заорска-Подсядло, співорганізатор фестивалю, Еугеніуш Сало, співтворець фільму „PL w UA” та Славомір Собчак, польський журналіст працюючий в Кракові та Чікаго.

“PL w UA” – фільм, який показує життя молодих поляків в Україні, реж. Аґата Лєвандовскі/Кур’єр Ґаліцийський, Польща/Україна.
“БАТЬКОВІ” – фільм представляє драму родини потерпілої від репресій НКВД в Вінниці у 1938 році, реж. Ліліана Коморовска, Діана Скай, Канада.
“ЧЕТВЕРТА ДІЛЬНИЦЯ” – фільм про тисячі поляків, котрі у пошуках нового життя виїхали до Сполучених Штатів, реж. Андріан Правіца, США.

Kto zna osoby na tym zdjęciu?

To zdjęcie jest motywem przewodnim plakatu EMIGRA 2016. Zostało zrobione przez Mieczysława Adamka w latach 1958/59 w trakcie studiów w Łódzkiej Szkole Filmowej. Bohaterami tego zdjęcia są prawdopodobnie ówcześni studenci szkoły filmowej. Prosimy o kontakt z festiwalem EMIGRA (biuro@emigra.com.pl), jeżeli ktoś rozpozna siebie lub swego znajomego z tej pięknej, młodej pary. Chcielibyśmy zaprosić bohaterów tego i osoby ich znające na otwarcie festiwalu 4 listopada 2016 w Kinie Kultura. Prosimy serdecznie o pomoc i udostępnianie informacji.

szukam-emigra-bw

Konkurs EMiGRY do 14.10.2016

Na konkurs EMiGRA 2016 mogą być zgłaszane filmy dokumentalne, krótkometrażowe, animowane oraz fabularne (bez ograniczeń czasowych) zrealizowane przez filmowców profesjonalistów i amatorów wyprodukowane po 1 stycznia 2010. Głównym tematem festiwalu EMiGRA są filmy realizowane przez Polaków mieszkających za granicą oraz filmy o Polakach żyjących poza granicami niezależnie od narodowości ich twórców. Zgłoszenia filmu na Festiwal EMiGRA 2016 można dokonać poprzez stronę internetową www.emigra.com.pl (zakładka konkurs). Czekamy na Wasze filmy!

ZNAMY JUŻ TERMIN 4 EMIGRY 2016!

IV Festiwal Filmów EMIGRA
4. – 6.11.2016
Warszawa – Kino Kultura
EMIGRA – FESTIWAL FILMÓW O POLAKACH I DLA POLAKÓW (z całego świata)
Zapraszamy Polaków z całego świata – z Polski, ze Wschodu i z Zachodu, a szczególnie z Warszawy na czwartą edycję Festiwalu Filmów EMIGRA do Kina Kultura na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Aktulanie intensywnie pracujemy nad programem 4 EMIGRY. Zapowiada się on tak interesująco, że w dniach 4 – 6 listopada będziemy prezentować filmy także w drugim kinie. Staramy się, aby kina te były jak najbliżej siebie, o co prosiła nasza „EMIGRACYJNA“ publiczność na ostatnim festiwalu. Podczas tegorocznej edycji EMIGRY zwracamy się z KAMERĄ NA WSCHÓD i pokażemy co czują i jak żyją nasí rodacy ze Wschodu. W specjalnej cześci historycznej przedstawimy zaskakujące historie Polaków za granicą, pokazane z nietypowych punktów widzenia. Jak co roku zwiedzimy z EMIGRĄ cały świat, bo Polacy są przecież wszędzie. Zależy nam, żeby każdej projekcji towarzyszło spotkanie z polskimi filmowcami z zagranicy, prowadzone w atmosferze starych dobrych DKFów, tak jak to było na poprzednich edycjach EMIGRY. Mamy nadzieję, że odwiedzi nas zdobywca Oscara oraz książe, potomek polskiego rodu, który niegdyś rządził naszym krajem. W lipcu oficjalnie ogłosimy na naszej stronie internetowej konkurs filmów. Cieszymy się, że już do tej pory otrzymaliśmy liczne zgłoszenia. EMIGRA to spotkanie przyjaciół z całego świata, którzy bez względu na kraj zamieszkania czują się Polakami. 4 EMIGRA w listopadzie 2016 w Warszawie będzie festiwalem nowości filmowych o nas o Polakach, jakich nigdzie indziej nie zobaczycie i nie spotkacie. Zapraszamy!

TERAZ EMIGRA W WILNIE 24-25.05 oraz 02.06.2016

DOM KULTURY POLSKIEJ W WILNIE

24.05.2016 –

MŁODA EMIGRA

Nowa generacja Polaków za granicą

13.00 Pokolenie PLT – realizacja – Romulad Mieczkowski; Polska – Litwa 2013, 25 min

– Dzieci emigracji / Migrationskinder – reż. Agata Lewandowski, Polska – Niemcy 2012, 25 min

– Nie chcemy wojny – chcemy pokoju – reż. Ela Lewak, Ukraina 2015

Spotkanie z twórcami i bohaterami filmów – goście specjalni z Ukrainy – młoda redakcja “Kuriera Galicyjskiego” ze Lwowa – Eugeniusz Sało i Ela Lewak (TVP Polonia)

EMIGRA – OSCAROWCY

PREMIERA

18.30 – PL w UA – realizacja – młoda redakcja Kuriera Galicyjskiego ze Lwowa – Eugenusz Sało, Aleksander Kuśnierz, Mirosław Rowicki; współpraca Agata Lewandowski i Grzegorz Faster, Polska-Ukraina 2015, 30 min- goście specjalni z Ukrainy

PREMIERA

19.00 –Tajemniczy sojusznik – reż. Piotr Fudakowski, Wielka Brytania/Polska, 2015, 103 min. -premiera filmu zrealizowanego na podstawie opowiadania Józefa Konrada Korzeniowskiego o tym samym tytule, przez Piotra Fudakowskiego – polskiego reżysera urodzonego w Wielkiej Brytanii, zdobywcy Oscara w 2005 roku produkcję filmu “Tsotsi”

25.05.2016

HISTORIA WSPÓŁCZESNA

17.00 – “Tak daleko, tak blisko”  reż. Anna Kuśmierczyk, Polska 2014, 47 min, produkcja Muzeum Historii Polski

PL–DE

18.30 – To jest Polska – reż. Filip Jacobson, Jutta Riedel, Angelika Herta, Mirek Balonis, Niemcy 2015, 20 min. – nowy gatunek filmu dokumentalnego – MOCUMENTARY

PL-GB

Made in Poland – Niezwykli Emigranci – reż. Witalis Szumiło Kulczycki, Polska – Wielka Brytania 2012, 41 min.

PL-USA

Yellow Pages – realizacja Bożena Mieżonis, Piotr Latałło; Polska – USA 2013; TVPolish Chicago; 25 min

PL-NOR

Państwowy Kidnaping – reż. Agnieszka Bandoła, Norwegia 2015, 20 min

 INNY PUNKT WIDZENIA

Między światami – reż. Katarzyna Dąbkowska-Kułacz, Polska – Kanada, 2014, 30 min.

O matko gdzie to jest?! – reż. Anahita Rezaei, Polska – Iran, 2015, 13:35 min.

WYJĄTKOWE OSOBOWOŚCI

16.40 – Moje magiczne miejsca. Sentymentalna wędrówka Zbigniewa Chrzanowskiego.

reż. Anna Gordijewska, realizacja “Kurier Galicyjski” Ukraina 2015, 30 min.

 

 

Spot EMiGRY 2015

Od niedzieli 11 października do rozpoczęcia festiwalu EMIGRA 2015 – 23 października na bilbordzie przy głównym skrzyżowaniu Warszawy ulicy Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich można zobaczyć nowy spot EMIGRY 2015.

Read moreSpot EMiGRY 2015

Jury Festiwalu Emigra 2015

Cieszymy się, że w składzie jury festiwalu EMIGRA 2015 będą–Janusz Zaorski –reżyser/Polska, Małgorzata Pieczyńska – aktorka/Szwecja, Bożena Intrator – scenarzystka/USA, Piotr Latałło – operator/USA, Janusz Tylman – kompozytor/Polska, Romuald Mieczkowski – literat/ Litwa, Boguslawa Furga – montażystka/ Polska oraz Alicja Zawadzka – fotograf/Francja.

Read moreJury Festiwalu Emigra 2015

Przedłużamy termin zgłaszania filmów na festiwal EMIGRA 2015!

Dziękujemy za wszystkie filmy nadesłane do tej pory na konkurs 3 Festiwalu Filmów Emigracyjnych EMIGRA. Dotychczas otrzymaliśmy różnorodne, interesujące filmy zarówno fabularne, jak i dokumentalne, głownie z Europy. Mamy nadzieję, że nasz konkurs dotrze do Polaków także na innych kontynentach, w związku z tym przedłużamy termin zgłaszania filmów do 8 października 2015.

Konkurs filmów EMiGRA 2015

Od 15 sierpnia do 14 września 2015 zapraszamy wszystkich zarówno profesjonalistów jak i amatorów, do zgłaszania filmów o tematyce emigracynej na tegoroczny festiwal EMIGRA. Na konkurs przyjmujemy filmy dokumentalne, fabularne, krótkometrażowe i animowane. O Złotą Walizkę – grand prix EMIGRY 2015 walczyć mogą filmy o Polakach żyjących na emigracji lub realizowane przez Polaków mieszkających za granicą.

Read moreKonkurs filmów EMiGRA 2015

Festiwal Filmów EMiGRA 2015

Po raz trzeci EMIGRA zagra w tym roku w Warszawie w dniach 23-25 października 2015. I nie będzie to zwykłe „EMIGRanie”, ponieważ filmy o tematyce emigracyjnej pokażemy jednocześnie w dwóch miejscach ­ w Oranżerii Muzeum Króla Jana III w Wilanowie i w kultowym kinie Kultura na Krakowskim Przedmieściu 21/23.

Read moreFestiwal Filmów EMiGRA 2015