EMIGRA 2015 w ponad 70 mediach polskich i zagranicznych

Festiwal EMIGRA 2015 odbił się szerokim echem medialnym w Warszawie, Polsce i za granicą. Informacje o trzecim festiwalu EMIGRA pojawiły się w prawie 70 mediach polskich (w tym w 15 zagranicznych).

3 edycja festiwalu EMIGRA była przełomowa dla tego projektu, ponieważ stał się on już ogólnie znany w Warszawie i wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych organizowanych w stolicy. Polska Agencja Prasowa – PAP zainteresowała się na tyle festiwalem EMIGRA, że z własnej inicjatywy napisała informację prasową oraz rozesłała ją do największych mediów polskich.

Trzeci festiwal EMIGRA został także bardzo pozytywnie dostrzeżony i podsumowany przez fachową prasę filmową. Recenzja z jego przebiegu została zamieszczona w Magazynie Filmowym – miesięczniku, który jest redagowany przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.