Agata Lewandowski

Agata Lewandowski – urodzona 4.05.1965 w Warszawie, ukończyła Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej w PWSFTviT w Łodzi; dziennikarka i reżyser; autorka filmowych etiud eksperymentalnych – „Lirykarz” i „Płotostan” oraz serii filmów o młodych Polakach urodzonych za granicą – „Dzieci emigracji”(Niemcy), „Pokolenie PLT” – Litwa. „Kowczeg-nowa arka” (Ukraina). Mieszka pomiędzy Warszawa i Berlinem, specjalizuje się w tematyce niemieckiej i emigracyjnej, czego efektem jest między innymi film „Skądinąd dziennikarze”.

Była korespondentem TVP Polonia, a aktualnie jest członkiem Rady Programowej TVP Polonia. Od trzech lat organizuje w Warszawie Festiwal Filmów Emigracyjnych – EMIGRA (www.emigra.com.pl).