Alicja Zawadzka

Alicja Zawadzka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziennikarka, fotograf, reżyserka filmów dokumentalnych i spektakli teatralnych.

Wielokrotnie nagradzana na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach filmowych. Lauretka międzynarodowych konkursów fotograficznych, autorka wystaw fotografii – zbiorowych i indywidualnych (Polska, Francja). Posiada imponujące archiwum fotograficzne, dokumentujące ostatnie dwudziestolecie życia wspólnoty polskiej we Francji, a także relacji francusko-polskich oraz wielu wydarzeń międzynarodowych: politycznych, społecznych, kulturalnych w tym festiwali muzycznych, teatralnych i filmowych.