dr. hab. Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Absolwentka sekcji filmowej Wydziału Reżyserii Dźwięku, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Jana Szmańdy oraz Wydziału Rytmiki, Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Barbary Turskiej. Zatrudniona na stanowisku profesora UMFC w Katedrze Reżyserii Dźwięku.

Pracuje zawodowo od 1977 r., w tym w latach 1979 — 1997 na etacie w WFDiF w Warszawie. Jako asystent i drugi operator dźwięku, uczestniczy przy powstawaniu kilkunastu filmów TV i kinowych. W 1978 r. debiutuje jako operator dźwięku filmem telewizyjnym Papa Stamm w reż. Krzysztofa Rogulskiego. Równolegle rozpoczyna pracę jako montażystka dźwięku, autor opracowań dźwiękowych, organizator nagrań muzycznych, konsultant i ilustrator muzyczny, operator postprodukcji dźwięku. Pracowała przy kilkuset filmach, a także reklamach, spektaklach teatralnych i widowiskach.

W latach 1989–1998 pełnił funkcję sound supervisor (osoba odpowiedzialna za dźwięk, opracowania muzyczne i prawne aspekty ich wykonywania) w Studio Filmowym ITI. W 1992 r. otwiera pierwszą w Polsce fonotekę muzyczną i efektową Sonoria. Od 1995 r. kieruje własnym studiem postprodukcyjnym Sonoria. W 2011 r. otrzymuje statuetkę Cinemagic,  w 2017 r. nagrodę Festiwalu Blue Box w Olsztynie, za całokształt działalności zawodowej. Kilkakrotnie zapraszana do jury festiwali filmowych, wygłasza referaty, prowadzi warsztaty, panele dyskusyjne i spotkania autorskie. W tym roku (2019) planowane są warsztaty w ramach Festiwalu muzyki filmowej w Krakowie, Festiwalu Młodzi i film w Koszalinie i Festiwalu kina niezależnego w Lidzbarku Warmińskim.

Od wielu lat prowadzi działalność dydaktyczną. Wspólnie z prof. Nikodemem Wołk-Łaniewskim opracowała w 2002 r. na zlecenie MEN program nauczania dla techników i szkół policealnych kształcących asystentów i techników dźwięku. Jest autorką, realizowanego na Wydziale Reżyserii Dźwięku, programu nauczania z zakresu montażu dźwięku, ilustracji muzycznej, produkcji nagrań i prawa autorskiego. Prowadzi zajęcia z tych przedmiotów, w tym indywidualne z ilustracji muzycznej w ramach dodatkowych przedmiotów z zakresu reżyserii dźwięku. Opracowywała też poprzedni program nauki montażu dźwięku w filmie i zajęcia te prowadziła w latach 1985 — 1987, a wspólnie z prof. Małgorzatą Lewandowską przeprowadzała, w 2006 r., modernizację ówczesnego programu nauczania na Wydziale.

Wykładała w Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, na Wydziale Montażu Obrazu – dźwięk i estetykę dźwięku w filmie, gdzie również opracowała program autorski. Przygotowała program nauczania przedmiotu Postprodukcja dźwięku w filmie, dla specjalności podyplomowych Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją Producent Kreatywny  Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej i prowadzi te zajęcia. Wykłada także produkcję nagrań i prawo autorskie dla studentów Reżyserii Dźwięku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prowadzi zajęcia z estetyki dźwięku w filmie, dźwięku w filmie, nauki o instrumentach produkcji nagrań i prawa autorskiego na wydziałach dźwiękowym i filmowym Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Współpracowała z Wyższą Szkołą Promocji w Warszawie (utwór), Warszawską Szkołą Filmową (estetyka dźwięku w filmie), podyplomowym studium kierowników produkcji w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego (zajęcia na temat realizacji dźwięku w aspektach prawnych i organizacyjnych) i podyplomowym studium kompozycji muzyki filmowej w Akademii Muzycznej w Łodzi (estetyka opracowań muzycznych i prawne aspekty opracowań muzycznych Wygłasza także wykłady gościnne, odczyty i pogadanki, bierze udział w sympozjach i konferencjach naukowych.

W marcu 2013 r. obroniła pracę doktorską pt. Warstwa muzyczna filmów: „Persona non    grata”    w   reż.  Krzysztofa Zanussiego i   „Z kroniki Auschwitz.  Cz. 2 – Orkiestra”  w reż.  Michała Bukojemskiego. Problemy opracowania muzycznego filmu fabularnego i dokumentalnego na Wydziale Reżyserii Dźwięku UMFC. Od stycznia 2017 jest doktorem habilitowanym. Przedstawiła autoreferat na temat konsultacji i opracowania muzycznego filmu i serialu Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy w reż. Janusza Majewskiego.

Jest autorką książki Dźwięk w filmie (1 wyd. APF 2005 r., 2 wyd. Sonoria 2009 r.), a także popularnych artykułów przede wszystkim dla kwartalników Kamera i Film Pro. Od 2012 r. ukazują się w formie e-book skrypty do prowadzonych przeze nią przedmiotów. W maju 2017 r. wydała książkę — Sztuka dźwięku  (Wydawnictwa Wojciech Marzec). Prowadzi blog Z dźwiękiem i wdziękiem. Następna planowana książka to Muzyka i film.