Fundacja

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Wami – Polakami za granicą i w kraju.

Jesteśmy dziennikarzami polskojęzycznymi z całego świata, którzy po wielu latach nieformalnej współpracy założyli oficjalną fundację w Polsce. Jesteśmy niezależni i apolityczni. Aktualnie mamy kontakt z ponad 150 mediami polskojęzycznymi zagranicą, a do Międzynarodowej Rady Programowej Fundacji należy 20 dziennikarzy polskojęzycznych pracujących zawodowo za granicą.

Wszyscy należymy do prawie 20-milionowej społeczności ludzi, których z krajem nad Wisłą i Odrą łączy więź emocjonalna. Potencjał Polonii jest wielki, ale dotychczas niewykorzystany. Media w Polsce mają powierzchowną wiedzę na temat Polaków za granicą. Tymczasem na świecie działa około 200 rożnego rodzaju mediów polskojęzycznych, które szacunkowo docierają do 10-15% Polaków zagranicą, czyli do 2 milionów odbiorców. Według badań Polskich Instytutów Kultury, jeden Polak zagranicą jest multiplikatorem zainteresowania naszym krajem, co najmniej trzech obcokrajowców. Istnieje coraz większa potrzeba przepływu informacji pomiędzy Polonią a krajem oraz między Polakami na Wschodzie, a Polonią na Zachodzie. Naszym zadaniem jest pośredniczenie pomiędzy Polakami na całym świecie i umożliwianie im współpracy kulturalnej, społecznej i gospodarczej z Krajem. W związku z ostatnimi zmianami związanymi z sytuacją polityczną w Europie, szczególnie zależy nam na wsparciu mediów polskich na Wschodzie.
Działamy dla Polaków zagranicą i w kraju oraz dla wszystkich obcokrajowców zainteresowanych Polską.