Inspiracje Znad Wilii

Inspiracje Znad Wilii

Grupa młodych Polaków po raz pierwszy odwiedza Wilno. Obserwuje miasto i swoich rówieśników tam mieszkających miedzy innymi członków Klubu Włóczęgów Wileńskich. Wspólnie biorą udział w XX Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim „Maj na Wilia”. Mikołaj Kępiński – urodzony w Oslo, absolwent filmoznawstwa w Norwegii i wydziału operatorskiego Szkoły Filmowej w Lodzi – notuje te obserwacje kamera. Przewodnikami po mieście są Ela Czerniawska i Robert B Colton– młodzi artyści wileńscy. Po powrocie do Warszawy młodzi dziennikarze montują wspomnienia z Wilna w impresję, która łączy festiwal poetycki Maj nad Wilia z nadchodzącym Majem nad Wisłą… (obszerna relacja z pobytu w Wilnie i udziału w festiwalu poetyckim „Maj nad Wilia” na www.weare.pl).