Lam Quang My

Urodził się w Wietnamie. Ukończył Elektronikę na Politechnice Gdańskiej. Po powrocie do kraju, pracował w Centrum Badań Nauki i Technologii w Hanoi. Do Polski przyjechał w 1989 r. Jest doktorem nauk fizycznych i pracował w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk; Członkiem Związku Literatów Wietnamskich i Związku Literatów Polskich. Jest Honorowym Obywatelem Gminy Krasne, w Ziemi Zygmunta Krasińskiego.

Read moreLam Quang My