RODO

Od 25 maja 2018 roku w Polsce mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Fundacja EMIGRA, informuje że w przypadku powierzenia przez Państwa swoich danych osobowych w związku ze współpracą z naszą organizacją, Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja EMIGRA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamkowa 13/1 wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 00000687373, NIP: 5242836319, Regon: 367848622.

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu email biuro@emigra.com.pl lub skr. Poczt.44, 00-987 Warszawa 4, ul. Targowa 73.

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO):

· Klauzula informacyjna RODO – Korespondencja

· Klauzula informacyjna RODO – Darczyńca

· Klauzula informacyjna RODO – Kontrahent (FV)

· Klauzula informacyjna RODO – Festiwal EMIGRA

· Klauzula informacyjna RODO – Newsletter