Eugeniusz Sało

Urodzony we Lwowie. W latach 2007-2012 studiował na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. I. Franki, na Wydziale Teatrologii . Studia ukończył uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Od roku 2012 jest dziennikarzem Kuriera Galicyjskiego

Ukończył „Szkolenia dla liderów. Pisanie projektów” Invent. Grupa Doradztwa i Treningu (Warszawa, 07.07.2010)
„Szkolenia dla liderów organizacji polonijnych” Invent. Grupa Doradztwa i Treningu (Warszawa, 12.08.2011)
Dyplom „Warsztaty Korespondentów Telewizyjnych” Akademia Telewizyjna TVP (Warszawa, 02.09.2011)
Certyfikat ukończenia szkolenia „Tworzenie organizacji – strategia działania” Fundacja „PIRR” (Lwów, 22 kwietnia 2012)
Certyfikat ukończenia szkolenia dziennikarskiego “Leadership in Journalism” NGO “Przyszłość dziecka” (Kijów, 2 marca 2013)
Szkolenie zawodowe “Profesjonalne dziennikarstwo dla młodych 2013″ Fundacja na Rzecz Mediów Polskojęzycznych Zagranicą i Polish Chicago TV (Chicago, październik-listopad 2013). Publikował artykuły w polskiej gazecie „Kurier Galicyjski”, czasopiśmie teatralnym „Proscenium” oraz stronach internetowych iuve.pl (Polska) i zaxid.net (Ukraina).