Ewa Janiak

dyrektor AGATUR, biura podróży z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem na rynku argentyńskim. Jest to jedyne polskie biuro podróży w Ameryce Południowej.
Jego działalność opiera się na wymianie turystycznej między oboma krajami. Poza Argentyną i Polską oferuje również usługi turystyczne w Brazylii, Urugwaju, Paragwaju, Chile i Peru.