Janusz Guttner

Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Pracował w Teatrze Klasycznym w latach 1966 – 1970. Później – po wyjeździe do Londynu – został aktorem Teatru Polskiego ZASP w Londynie.

Poza pracą w teatrze brał udział także w projektach radiowych, telewizyjnych i fabularnych oraz współtworzył Teatr Telewizji (“Szał”, “Umarłem, aby żyć”, “Panna Maliczewska”). Projektu fabularne, które stawały się udziałem Janusza Guttnera to między innymi: “Gra”, Hasło Korn”, “Skok”, “Wycieczka w nieznane”, “Niekochana”.
Ostatni tytuł w reżyserii Janusza Nasfetera jest adaptacją noweli Adolfa Rudnickiego, która zebrała bardzo dobre recenzje oraz nagrodę Hiszpańskiego Związku Pisarzy Filmowych.

Poza pracą aktorską udzielał się jako poeta. Debiutował w “Almanachu młodych. Proza i poezja”. W 2013 roku opublikował tom poezji “Słowem fotografowane”.

Był inicjatorem spotkań Salonów Literackich oraz innych spotkań z publicznością; między innymi: spotkanie poświęcony pamięci Wisławy Szymborskiej oraz innych polskich poetów.

Został odznaczony przez MKIDN odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

 

Fot. Piotr Apolinarski