Lam Quang My

Urodził się w Wietnamie. Ukończył Elektronikę na Politechnice Gdańskiej. Po powrocie do kraju, pracował w Centrum Badań Nauki i Technologii w Hanoi. Do Polski przyjechał w 1989 r. Jest doktorem nauk fizycznych i pracował w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk; Członkiem Związku Literatów Wietnamskich i Związku Literatów Polskich. Jest Honorowym Obywatelem Gminy Krasne, w Ziemi Zygmunta Krasińskiego.


Pisze wiersze w języku ojczystym i polskim. Przekłada literaturę polską na język wietnamski i publikował w Wietnamie m.in. wiersze K. Norwida, Z. Krasińskiego, Jana Pawła II, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej, T. Różewicza oraz wielu polskich poetów współczesnych. Aktywnie uczestniczy w polskim życiu literackim, biorąc udział m.in. w: Warszawskich Jesieniach Poezji, Światowych Dniach Poezji UNESCO, Międzynarodowych Listopadach Poetyckich w Poznaniu, Krynickich Jesieniach Literackich, Międzynarodowych Jesieniach Literackich Podgórza, Produkcji teatralnej „I Miasto przemówiło”(And the City spoke) w Anglii, Polsce i Italii, Międzynarodowych Galicyjskich Jesieniach Literackich, Międzynarodowym Festiwalu Wiosny Poezji w Wilnie (Litwa), Międzynarodowych Literackich Sesjach w Rzeszowie, Międzynarodowych Festiwalach „Poeci bez Granic” w Polanicy, Międzynarodowych Poetyckich Spotkaniach w Czechach itd…
Publikował w polskich pismach literackich: „Poezja dzisiaj”, „Literacka Polska”, „Iskra”, „Temat”, „Enigma”, „Złote myśli”, „Warsaw Tales”(New Europe Writers Ink), „Znad Wilii”, Ślad”, „Autograf”, „Tygiel” itp… oraz w wielu czasopismach, gazetach, stronach internetowych, antologiach poetyckich polskich i zagranicznych. Opublikował tomy poezji : „Echo – Tieng vong” (po wietnamsku i po polsku, Polska Oficyna Wydawnicza Warszawa 2004r.), „Doi” (Oczekiwanie) (Wydawnictwo „Kultury i Informacji” w Hanoi 2004r.) i „Przemija życie… – Life pass on…” (poezja, po polsku i po angielsku, wydawnictwo Temat, Bydgoszcz 2010). Jego wiersze tłumaczone były na język czeski przez poetkę Verę Kopecką i wydane w tomik „Zatoulana piseń” ( Zabłąkana pieśń) w Broumovie, w 2008 r. Tłumaczył na język polski (z Pawłem Kubiakiem) i wydał Antologię Poezji Wietnamskiej od XI w. do XIX w. (Wydawnictwo IBIS Warszawa 2010 r.). Wydał tomik po wietnamsku i po angielsku: „Chieu roi tren song – Evening descends on waves” (Wydawnictwo ZLW w Hanoi 2012r.).
Jest laureatem wielu literackich nagród m.in. Światowych Dni Poezji UNESCO 2006, wręczony dwa razy „Wielki Laur” w Festiwalu „Literacka Galicja” w 2009r. oraz 2011r. Otrzymiał nagrodę im. Klamensa Janickiego za całokształt twórczości literackiej i wkład w kulturę europiejską oraz medal za zasługi dla kultury Polski od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski w 2013 r.