Luba Lewak

Polska aktorka teatralna.

Urodziła się w 1953 roku. Ukończyła szkołę średnią we Lwowie. Studiowała matematykę stosowaną na Wydziale Fizyczno – Matematycznym na Lwowskim Uniwersytecie. Pracowała w wyuczonym zawodzie w Akademii Nauk Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. a następnie w Centrum Obliczeniowym ANURR. Po urlopie macierzyńskim pracowała także dydaktycznie z dziećmi z polskich rodzin. Jako wychowawca przedszkolny zajmowała się wieloma pokoleniami młodzieży, które przygotowywała do nauki w polskich szkołach. Za swoje dokonania otrzymała w roku 2014 Medal Ministerstwa Edukacji Narodowej Narodowej za zasługi w obszarze szkolnictwa.

Od lutego 1969 roku jest aktorką Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Gra role komediowe i dramatyczne. Zadebiutowała rolą Panny Młodej w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego. Zagrała między innymi Panią Domańską w sztuce Mariana Hemara “Dwaj Panowie B” czy główną rolę dramacie Tadeusza Różewicza “Stara Kobieta wysiaduje”, którą traktuje jako jedną z najważniejszych ról w życiu. Wystąpiła łącznie w kilkudziesięciu spektaklach. Są to między innymi: “Polowanie na lisa” Stanisława Mrożka, “Czarującym Łajdaku” Pierre’a Chesnota, „Ciotunii” Aleksandra Fredry wszystkie z reżyserii Zbigniewa Chrzanowskiego.

Wystawieniem dramatu Różewicza postanowiła ukoronować 50-lecie działalności artystycznej. Autorskie opracowanie monodramu “Stara kobieta wysiaduje” zaprezentowane zostało na deskach Obwodowego Domu Nauczyciela.

Za swoją działalność artystyczną była wielokrotnie nagradzana. Odebrała Odznaczenie Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złoty Krzyż Zasługi oraz Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Aktywnie wspiera polską społeczność. Założyła kółko teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas początkowych, z którymi przygotowywała programy teatralne. Pracowała też ze studentami z Klubu Stypendystów „Semper Polonia”, dla których prowadziła kursy językowe, kulturowe, historyczne.

Poza działalnością artystyczną pracuje jako przewodnik po Lwowie. Jest znawczynią i miłośniczką Podola, Huculszczyzny, Bukowiny i Krymu. Pracuje także jako tłumacz podręczników szkolnych i przewodników turystycznych. Udziela się także w redakcji „Kuriera Galicyjskiego” przy tworzeniu projektu „Polak Mały” czyli edukacyjnym miesięczniku dla dzieci.

 

Fot. Dariusz Walczak