Romuald Mieczkowski

– pisarz i poeta, autor 12 książek
– od 22 lat wydawcy kwartalnika „Znad Wilii”,
– od 18 lat pomysłodawcy i organizator Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Maj nad Wilią”
– twórcy Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii” w Wilnie
– organizator i kurator ponad 300 wystaw, festiwali, warsztatów, konkursów i plenerów
– odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Publicysta specjalizujący się m. in. w zakresie problematyki polsko-litewskiej i sąsiadów Polski na Wschodzie, a także Polaków zagranicą, pisarz, animator kultury. Czynny w Wilnie i Warszawie. Współpraca: z Polskim Radiem, Telewizją Polską, BBC, „Nowym Dziennikiem” w Nowym Jorku, ważniejszymi tytułami polonijnymi na całym świecie. Autor książek, pozycji zbiorowych, scenariuszy telewizyjnych i radiowych, artykułów.
Uczestniczy w polskim i litewskim życiu kulturalno-społecznym, a także innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy młodej inteligencji twórczej, edukacji artystycznej, budowaniu konkretnych kontaktów międzynarodowych.

Profil zawodowy:

od 2006 – kurator wystaw Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Galeria Mazowiecka w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego na Placu Bankowym ;
od 2004 – członek Związku Pisarzy Litwy, a także Międzynarodowej grupy Magnus Ducatus Poesis (Wilno – Warszawa – Mińsk – Kijów – Ryga);
od 2000 – prezes Zarządu organizacji wyższej użyteczności publicznej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”, Wilno;
od 1995 – współzałożyciel i współwłaściciel Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii, koordynator jej ok. 300 wystaw na Litwie, w Polsce, krajach europejskich i USA;
od 1994 – organizator Międzynarodowych Spotkań Poetyckich „Maj nad Wilią”, w 18 edycjach festiwalu wzięło udział ponad 250 poetów, badaczy literatury, ludzi sztuki z wielu krajów świata.
1992 – 2000 – członek Kolegium Śród Literackich w Celi Konrada, Wilno;
od 1989 – założyciel i wydawca pisma „Znad Wilii”, dystrybucja w Polsce i innych krajach;
1988 – 2003 – założyciel programu polskiego w TV Litewskiej, jego prowadzący;
.
Nagrody:

Laureat nagród – Fundacji Kopernikańskiej w USA, Fundacji Polcul w Australii, Fundacji im. Turzańskich w Kanadzie, im. Sawiczów w Finlandii, Nagrody Czesława Miłosza, wyróżnień, przyznawanych w Polsce m.in.: tygodnika „Krajobrazy” – medalu „Za odwagę w myśleniu i działaniu” – 1988; im. Barbary Sadowskiej; Juliusza Słowackiego; Witolda Hulewicza (dwukrotnie); Dariusza Stolarskiego – Białe Pióro; nagrody KUL; nagrody im. Z. Glogera; Fidelis Poloniae, a w 2009 – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Bene Merentibus – Fundacji Wspierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza.
W 1997 przyznano mu odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, w 1998 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Ukończone studia:

Filologia polska, geografia, estetyka

Bibliografia:

Książki poetyckie W Ostrej Bramie; Co bym stracił; Wirtuozeria grubo po północy; Powrócę, Podłoga w Celi Konrada, zbiór prozy poetyckiej Sennik wileński; Sen w ogrodach Moneta; Dźwięki ulicy Szklanej; Zbudować łódź; Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie; Nikt nie woła; Na litewskim paszporcie – 2011. Opracował antologię 50 współczesnych poetów Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta. Jego utwory drukowane w wielu książkach zbiorowych, w kilkunastu językach. Tłumaczy z litewskiego i języków słowiańskich.

Kontakt:
e-mail:romekmiecz@wp.pl

 

Fot. Dariusz Walczak