Filmowa podróż dookoła świata z polskimi laureatami Oscarów i hollywoodzką muzyką Krzysztofa Komedy

Od 6 do 8 grudnia 2019 po raz trzeci zagości Festiwal EMiGRA w Berlinie. EMiGRA jak sama nazwa wskazuje to festiwal emigrantów, a w tym szczególnie polskich emigrantów. EMiGRA odkrywa Polaków, którzy mieszkając za granica zdobywają największe nagrody filmowe takich jak Piotr Fudakowski z Wielkiej Brytanii reżyser filmu Tajemniczy sojusznik i zdobywca Oscara za film Tsotsi czy Adriana Kulig – producentka krótkiego metrażu Ostatni dzień lata, który otrzymał tzw. Kiddy Oscar. Jak co roku okrążymy z EMiGRĄ na ekranie całą kulę ziemską, bo Polacy mieszkają w najdalszych zakątkach świata. Tematem przewodnim 7. Festiwalu EMiGRA jest twórca na emigracji. Dzięki nowemu partnerowi jakim jest największa instytucja kulturalna Mazowsza – Mazowiecki Instytut Kultury (MIK) – EMiGRA staje się festiwalem interdyscyplinarnym, w którym pokazy filmowe połączone są z spotkaniami literackimi i koncertami tworząc w ten sposób wyjątkowe wydarzenia artystyczne. Przykładem tego rodzaju eventu jest EMiGRA – KOMEDA – koncert muzyki Krzysztofa Komedy w wykonaniu wybitnego saksofonisty Leszka Żądło z Monachium, spotkanie z przybranym synem Krzysztofa Komedy Tomaszem Lachem oraz projekcja filmu Claudii Buthenhoff-Duffy Komeda – muzyczne ścieżki życia. W części literackiej 7 EMiGRY polscy pisarze – Manuela Gretkowska z Polski, Grażyna Plebanek z Belgii, Romuald Mieczkowski z Wilna, Brygida Helbig i Stanisław Strasburger z Berlina będą dyskutować z publicznością na temat podwójnej tożsamości. Główna edycja Festiwalu Filmowego EMiGRA odbyła się w październiku w Warszawie. Na tegoroczny konkurs 7 Festiwalu EMiGRA wpłynęło ponad 40 filmów z całego świata. Grand Prix 7 EMIGRY otrzymał film Zaćmienia zrealizowany przez polsko-fińskie małżeństwo Oliwię i Jerema Tonteri. Na zakończenie 7 EMiGRy berlińska publiczność będzie miała niepowtarzalną okazję posłuchać utworów z płyty „Miss B.“ w wykonaniu ich autora Leszka Żądło i razem powspominać Barbarę Kwiatkowską-Lass – bohaterkę filmu Ewa chce spać i matkę znanej niemieckiej aktorki Kathariny Böhm. Każdy, kto chce zobaczyć i poczuć jak żyje się za granicą, ma szanse to przeżyć na 7 EMiGRZE w Berlinie. Zapraszamy serdecznie Państwa na nasze wspólne długie rozmowy w atmosferze EMiGRAcyjnego Klubu Filmowego. Na wszystkie pokazy filmowe poza otwarciem festiwalu i uroczystością wręczania nagród wstęp jest wolny, a wszystkie filmy wyświetlane sa w wersji oryginalnej z angielskimi napisami.
www.emigra.com.pl www.mik.waw.pl

Kino Arsenal Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin
Buchbund Sanderstraße 8, 12047 Berlin
Sprachcafé Polnisch Schulzestraße 1, 13187 Berlin
Club der Polnischen Versager Ackerstraße 168, 10115 BERLIN

5 grudnia 2019, czwartek
18.00 – 22.00, SPRACHCAFE POLNISCH
Anna Walentynowicz – zapomniana – bohaterka z Gdańska
19.00 – STRAJK – BOHATERKA Z GDAŃSKA – reż. Volker Schlöndorff, Polska/Niemcy, 104 min.
Film oparty na motywach biografii Anny Walentynowicz, która stała się pierwowzorem bohaterki filmu – Agnieszki Kowalskiej. Rok 2019 został ogłoszony rokiem Anny Walentynowicz, która jako repatriantka z Ukrainy była ostatnią romantyczną bohaterką współczesnej Europy.
Spotkanie z dr. Tomaszem Snarskim (Uniwersytet Gdański) i Hubertem Sargalskim (Uniwersytet Poczdam) prowadzi Agata Lewandowski (Festiwal EMiGRA).

6 grudnia 2019, piątek
19.00-21.00, BUCHBUND
EMiGRA – LITERATURA
EMIGRACJA – PODWÓJNA TOŻSAMOŚĆ – spotkanie z polskimi pisarzami mieszkającymi za granicą – Grażyną Plebanek (Bruksela) i Romualdem Mieczkowskim (Wilno). Rozmowę prowadzi Elżbieta Szymańska (Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury).

7 grudnia 2019, sobota
12.00-18.00, KINO ARSENAL
12.00 – Otwarcie 7. Festiwalu EMiGRA w Berlinie.
EMiGRA – LITERATURA
12.15 – TAJEMNICZY SOJUSZNIK – reż. Piotr Fudakowski, Wielka Brytania 2014, 103 min.
Film inspirowany prozą Josepha Conrada Korzeniowskiego, w reżyserii laureata Oscara Piotra Fudakowskiego.
TWÓRCA NA EMIGRACJI – spotkanie z polską pisarką Manuelą Gretkowską. Rozmowę prowadzą Elżbieta Szymańska (Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury) i Agata Lewandowski (Festiwal EMiGRA).
15.15 – KOMEDA – MUZYCZNE ŚCIEŻKI ŻYCIA – reż. Claudia Buthenhoff-Duffy, Polska 2010, 52 min.
O KOMEDZIE, ZOŚCE I INNYCH – spotkanie z przybranym synem Krzysztofa Komedy – Tomaszem Lachem i Claudią Buthenhoff-Duffy. Rozmowę prowadzi Elżbieta Szymańska (Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury).
WYGNANIE Z RAJU – KOMEDA BY ŻĄDŁO – koncert muzyki Krzysztofa Komedy w wykonaniu Leszka Żądło (Monachium).

7 grudnia 2019, sobota
19.00-21.00, SPRACHCAFE POLNISCH
WSCHÓD NA ZACHODZIE – rozmawiają pisarka Brygida Helbig (Berlin) i poeta oraz wydawca Romuald Mieczkowski (Wilno).

8 grudnia 2019, niedziela
12.00-18.00, KINO ARSENAL
NAGRODY EMiGRY
12.00 – OSTATNI DZIEŃ LATA – reż. Aleksandra Czenczek, produkcja AKA FILM – Adriana Kulig, Wielka Brytania, 15 min. Nagroda Young Artist Academy Award Los Angeles 2018 – Kiddy Oscar.
REFLEKSY – reż. Aleksandra Czenczek, produkcja AKA FILM – Adriana Kulig, Wielka Brytania 2017, 5 min.
Gość specjalny – Adriana Kulig (Londyn)
13.00 – ZAĆMIENIA – reż. Oliwia Tonteri, Jerem Tonteri, Finlandia 2018, 53 min – GRAND PRIX EMiGRA 2019.
EMiGRA – DALEKI BLISKI WSCHÓD
14.00 – ARABSKI SEKRET – reż. Julia Groszek, Polska 2019, 65 min.
Spotkanie z pisarzem Stanisławem Strasburgerem (Berlin) – rozmowę prowadzi Agata Lewandowski (Festiwal EMiGRA).

Anna Walentynowicz – zapomniana – bohaterka z Gdańska
16.00 – STRAJK – BOHATERKA Z GDAŃSKA – reż. Volker Schlöndorff, Polska/Niemcy, 104 min.
Film oparty na motywach biografii Anny Walentynowicz, która stała się pierwowzorem bohaterki filmu – Agnieszki Kowalskiej. Rok 2019 został ogłoszony rokiem Anny Walentynowicz, która jako repatriantka z Ukrainy była ostatnią romantyczną bohaterką współczesnej Europy.
Spotkanie z dr. Tomaszem Snarskim (Uniwersytet Gdański) i Hubertem Sargalskim (Uniwersytet Poczdam) w ramach projektu Anna Walentynowicz – zapomniana bohaterka z Gdańska, prowadzi Agata Lewandowski (Festiwal EMiGRA).

Niedziela, 8 grudnia 2019
19.00-22.00, KLUB POLSKICH NIEUDACZNIKÓW
Zakończenie 7 Festiwalu EMIGRA Berlin 2019.
MISS B. – koncert, Barbara Kwiatkowska-Lass w muzycznych wspomnieniach Leszka Żądło (Monachium).

 

 

5. Dez 2019, Donnerstag
18.00 – 22.00, SPRACHCAFE POLNISCH
Anna Walentynowicz – die vergessene Heldin aus Danzig
19. 00 – STRAJK – DIE HELDIN AUS DANZIG – Regie Volker Schlöndorff, Deutschland/Polen, 104 Min.
Der Film basiert auf den Motiven der Biografie von Anna Walentynowicz, die zur Vorlage der Heldin im Film wurde – Agnieszka Kowalska. Das Jahr 2019 wurde zum Jahr von Anna Walentynowicz ausgerufen, die als Repatriierte aus der Ukraine die letzte romantische Heldin des modernen Europas war. Ein Treffen mit Dr. Tomasz Snarski (Universität Danzig) und Hubert Sargalski (Universität Potsdam) geleitet von Agata Lewandowski (Festival EMiGRA).

6. Dezember 2019, Freitag
19.00 – 21.00, BUCHBUND
EMiGRA – LITERATUR
MIGRATION – EINE DOPPELTE IDENTITÄT – ein Treffen mit polnischen Schriftstellern im Ausland – Grażyna Plebanek (Brüssel) und Romuald Mieczkowski (Vilnius). Das Gespräch leitet Elżbieta Szymańska (Warschau, Masowisches Kulturinstitut).

7. Dezember 2019, Samstag
12.00 – 18.00, KINO ARSENAL
12.00 – Eröffnung des 7. Festivals EMiGRA in Berlin.
12.15 – SECRET SHARER – Regie Piotr Fudakowski, Großbritannien 2014, 103 Min.
Ein Film inspiriert von Joseph Conrad Korzeniowskis Prosa unter der Regie des Oscarpreisträgers – Peter Fudakowski.
EMiGRA – LITERATUR
EIN KÜNSTLER IM EXIL – ein Treffen mit der polnischen Schriftstellerin Manuela Gretkowska. Es moderieren – Elżbieta Szymańska (Warschau, Masowisches Kulturinstitut) und Agata Lewandowski (Festival EMiGRA).
15.15 – KRZYSZTOF KOMEDA – A SONDTRACK FOR A LIVE – Regie Claudia Buthenhoff-Duffy, Polen/Deutschland 2010, 52 Min.
ÜBER KOMEDA, ZOSIA UND ANDERE – ein Treffen mit Krzysztof Komedas Adoptivsohn – Tomasz Lach und Claudia Buthenhoff-Duffy. Das Gespräch leitet Elżbieta Szymańska (Warschau, Masowisches Kulturinstitut).
EXILE FROM PARADISE – KOMEDA BY ŻĄDŁO – ein Konzert mit der Musik von Krzysztof Komeda, gespielt von Leszek Żądło (München).

7. Dezember 2019, Samstag
19.00 – 21.00, SPRACHCAFE POLNISCH
DER OSTEN IM WESTEN – Diskussion mit der Schriftstellerin Brygida Helbig aus Berlin und dem Dichter Romuald Mieczkowski aus Vilnius.

8. Dezember 2019, Sonntag
12.00 – 18.00, KINO ARSENAL
PREISGEKRöNTE EMiGRA FILME
12.00 – LAST DAY OF SUMMER – Regie Aleksandra Czenczek, Produktion AKA FILM – Adriana Kulig, Großbritannien, 15 min. Ausgezeichnet mit dem Young Artist Academy Award Los Angeles 2018 – Kiddy Oscar.
RIPPLES – Regie Aleksandra Czenczek, Produktion AKA FILM – Adriana Kulig, Großbritannien 2017, 5 Min.
Special guest – Adriana Kulig (London).
13.00 – THE BLACKOUTS – Regie Oliwia Tonteri, Jerem Tonteri, Finnland 2018, 53 Min. – GRAND PRIX EMIGRA 2019.
EMiGRA – WEITNAHER OSTEN
14.00 – ARABIC SECRET – Regie Julia Groszek, Polen 2019, 65 Min.
Ein Treffen mit dem Schriftsteller Stanisław Strasburger (Berlin) – geleitet von Agata Lewandowski (Festival EMiGRA).
Anna Walentynowicz – die vergessene Heldin aus Danzig
16.00 – STRAJK – DIE HELDIN AUS DANZIG – Regie Volker Schlöndorff, Deutschland/Polen, 104 Min.
Der Film basiert auf den Motiven der Biografie von Anna Walentynowicz, die zur Vorlage der Heldin im Film wurde – Agnieszka Kowalska. Das Jahr 2019 wurde zum Jahr von Anna Walentynowicz ausgerufen, die als Repatriierte aus der Ukraine die letzte romantische Heldin des modernen Europas war. Ein Treffen mit Dr. Tomasz Snarski (Universität Danzig) und Hubert Sargalski
(Universität Potsdam) im Rahmen des Projekts Anna Walentynowicz – die vergessene Heldin aus Danzig, geleitet von Agata Lewandowski (Festival EMiGRA).

8. Dezember 2019, Sonntag
19.00 – 22.00, Club der polnischen Versager
Finale des 7. Festival EMiGRA Berlin 2019
MISS B. – Konzert, Barbara Kwiatkowska-Lass in musikalischer Erinnerung von Leszek Żądło (München).8