Zapomniana bohaterka z Gdańska

Zrealizowany przez Fundację Emigra projekt – Anna Walentynowicz – zapomniana bohaterka z Gdańska, ma na celu rozpropagowanie wiedzy o Anny Walentynowicz za granicą, a szczególnie w Niemczech oraz zwrócenie uwagi niemieckiej i zagranicznej opinii publicznej na wiodącą rolę Solidarności, a co za tym idzie Polski w zmianach politycznych współczesnej Europy.
W Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w Berlinie i Chicago odbyły debaty historyczne i rozmowy z publicznością połączone z projekcją filmu Strajk zrealizowanego w 2007 przez Volkera Schlöndorffa – niemieckiego reżysera, który w 1979 został nagrodzony Oscarem za adaptację powieści Güntera Grassa Blaszany bębenek. Strajk oparty jest na motywach biografii Anny Walentynowicz, która stała się pierwowzorem bohaterki filmu – Agnieszki Kowalskiej. Do realizacji tego filmu zainspirowała Volkera Schlöndorffa postać Anny Walentynowicz jako przykład ostatniej romantycznej bohaterki współczesnej Europy.